> AVÍS LEGAL

La titularitat d’aquest lloc web, (d’ara endavant lloc web) l’ostenta: S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS, proveïda de NIF: G07653710 domiciliada a: CARRE ARXIDUC LLUIS SALVADOR, 24 – (Palma) – [Balears], no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina.

Amb els límits establerts a la llei, S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DELS ILLES BALEARS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat
exclusiva de S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS o els seus llicenciants.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS. Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS ofereix a través de la pàgina web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que establert en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de S’ALTRA SENALLA ASSOCIACIÓ DE TENDES SOLIDÀRIES DE LES ILLES BALEARS amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a campanyes.senalla@pangea.org o a la adreça CARRER ARXIDUC LLUIS SALVADOR, 24 -(Palma) – [Balears ].