BANCA ÈTICA

ASSEGURANCES ÈTIQUES

> BANCA ÈTICA

Moltes persones cerquen opcions alternatives a la banca convencional, ja que aquesta no té un funcionament transparent ni democràtic i fomenta l’existència de paradisos fiscals i de l’economia financera especulativa. A més de promoure el sobreconsum i l’endeutament, la banca inverteix o participa en activitats que molta gent rebutja, com ara la indústria armamentística o els fons que especulen amb el dret a l’habitatge.

Les finances ètiques, en canvi, miren de fer compatible la viabilitat econòmica amb altres objectius al llarg de tot el procés de finançament; és a dir, captar l’estalvi de la ciutadania i canalitzar-lo cap al finançament d’entitats i d’empreses que apliquen criteris ètics, socials i ambientals. D’aquesta manera, les finances ètiques procuren ser rendibles econòmicament i alhora obtenir beneficis socials i ambientals finançant activitats econòmiques d’impacte positiu.

> BANCA CONVENCIONAL

Objectiu

Màxim benefici econòmic per als accionistes

Criteri d’inversió

Projectes que proporcionin el màxim benefici econòmic per als seus accionistes

Transparència

Oculten o informen de manera insuficient sobre la destinació de les seves inversions

Participació

Nul·la participació dels clients en la presa de decisions

Productes ètics

Algunes poden tenir dipòsits o comptes ètics a banda de l’activitat habitual

> BANCA ÈTICA

Objectiu

Compatibilitzar els beneficis econòmics amb els beneficis socials i mediambientals

Criteri d’inversió

Projectes amb un impacte positiu en la societat i el medi ambient

Transparència

Transparència sobre l’ús dels diners dels seus clients

Participació

Permeten diferents graus de participació dels clients en la presa de decisions

Productes ètics

L’entitat només s’involucra en activitats que aporten un valor social, ecològic o cultural positiu

ÉS IMPORTANT SABER QUÈ FAN LES ENTITATS BANCÀRIES AMB ELS NOSTRES ESTALVIS I ACTUAR EN CONSEQÜENCIA.

>ASSEGURANCES ÈTIQUES

Sovint necessitam contractar una assegurança i ens trobam amb problemàtiques semblants a la de la banca. És per això que existeix també l’opció de les assegurances ètiques: una assegurança gestionada amb criteris ètics i solidaris. Aquestes asseguradores miren d’introduir en aquest mercat les pràctiques pròpies de la banca ètica i del mutualisme.

El segell EthSI avalua seguint criteris de responsabilitat amb la comunitat i el territori, equitat i transparència, responsabilitat econòmica, ambiental i laboral.

ENTITATS

Fiare
Caixa Colonya
Triodos Bank
Oikocredit
Coop 57
Arç Assegurances

DE VERITAT ELS MEUS ESTALVIS ALIMENTEN LA GUERRA I ELS CONFLICTES? 

>SECCIONS

ALIMENTACIÓ

HIGIENE I NETEJA

FINANCES ÈTIQUES

TRANSPORT

ENERGIA

CULTURA I OCI

TELECOMUNICACIONS

TURISME

ROBA I CALÇAT

MÉS INFORMACIÓ

>SECCIONS

ALIMENTACIÓ

ENERGIA

ROBA I CALÇAT

TRANSPORT

TURISME

FINANCES ÈTIQUES

TELECOMUNICACIONS

HIGIENE I NETEJA

CULTURA I OCI

MÉS INFORMACIÓ