> ROBA ÈTICA I ECOLÒGICA

La indústria tèxtil va acompanyada de problemàtiques que no es poden ignorar per algú que opta per un consum conscient. Les empreses transnacionals del sector tèxtil produeixen les seves peces mitjançant la subcontractació en llocs on els costos de producció (laborals i fiscals) són inferiors. Això implica que, sovint, la realitat de la producció d’aquesta roba va acompanyada d’explotació laboral, treball informal i explotació infantil.

Les persones que treballen en aquest sector tèxtil són dones majoritàriament. Sovint es troben amb discriminacions salarials i formatives, llocs de feina amb manca de seguretat i males condicions higièniques i sanitàries. També pateixen abusos verbals i sexuals.

Una recomanació important en matèria de roba i tèxtil seria mirar d’allargar al màxim la vida útil de la roba. Les botigues de segona mà són una bona manera d’aprofitar roba en desús.

En cas de comprar roba nova, seria important cercar marques i etiquetes que garanteixin unes condicions de producció dignes i amb criteris mediambientals.

ALGUNS CRITERIS

  • De quina fibra tèxtil estan fetes les peces de roba que portem (són naturals o artificials?)
  • Com han estat produïdes (s’han fet servir fertilitzants o residus químics?)
  • Quin impacte ha tingut aquesta producció sobre el medi ambient?
  • En quin país s’ha fabricat?
  • On s’ha confeccionat la roba? En una fàbrica? En un taller informal? En els propis domicilis de les treballadores?
  • La marca té algun codi de conducta? Està garantit en aquesta empresa el dret d’afiliar-se a un sindicat i de rebre un salari digne?
  • Existeixen informes disponibles per a les persones consumidores sobre les fàbriques on es produeix la roba?

ALGUNES RECOMANACIONS

Càritas Mallorca

C/ Sant Felip Neri, 1, Palma

971 717 289

C/ Capiscolat, 4 , Palma

Fundació Deixalles

Carrer Son Gibert, 8A, Palma

971 772 211

C/ Blanquerna, 6A, Palma

971 754 636

Es Calaix

C/ Francesc Gomila, 85, Manacor

657 958 010

OXFAM Intermón

C/ Argenteria, 28, Palma

971 791 918

Fundació Vicenç Ferrer

C/ Anibal, 9A, Palma

971 288 944

Irene Peukes – Pla

Sa Plaça, 6, Sineu

609 126 055

Suite 13

C/ Estade, 2, Palma

871 571 287

Humus

C/ de l’Argenteria, 2A, Palma

871 572 533

Feel Mallorca

637 717 637

Yuccs

www.yuccs.com

Federació S’Altra Senalla:

Palma

C/ Arxiduc Lluís Salvador, 24

971 200 050 – 971 291 231

www.saltrasenalla.org

senalla@pangea.org

Manacor

C/ d’en Bosch, 12

971 559 378

educacio.senallamanacor@gmail.com

Llucmajor (Shikamoo)

C/ de la Font, 5

971 120 695

shikamoo.llucmajor@gmail.com

QUI GUANYA QUÈ AMB LA ROBA?

>SECCIONS

ALIMENTACIÓ

HIGIENE I NETEJA

FINANCES ÈTIQUES

TRANSPORT

ENERGIA

CULTURA I OCI

TELECOMUNICACIONS

TURISME

ROBA I CALÇAT

MÉS INFORMACIÓ

>SECCIONS

ALIMENTACIÓ

ENERGIA

ROBA I CALÇAT

TRANSPORT

TURISME

FINANCES ÈTIQUES

TELECOMUNICACIONS

HIGIENE I NETEJA

CULTURA I OCI

MÉS INFORMACIÓ